Sadržaj Internet stranice sunshop.rs i svih njenih varijanti  je vlasništvo preduzeća Sky Factory, Branka Bajića 9e, Novi Sad .Upotrebom Internet stranice sunshop.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. SunShop i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet prodavnici

sunshop.rs
U Internet prodavnici sunshop.rs mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Srbije.Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.
Sun Shop zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici sunshop.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obvezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti
 Sun Shop ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice sunshop.rs i njenog sadržaja.
Sun Shop zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. SunShop   će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici sunshop.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Ograničeno pravo upotrebe
Posetioci Internet stranice sunshop.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole SunShop   je zabranjena.

3. Registracija koristnika
U Internet prodavinici sunshop.rs možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu sunshop.rs
Krajnji potrošač u Internet prodavnici sunshop.rs je isključivo registrovani korisnik , koji kupuje proizvode za lične potrebe.
U Internet prodavnici sunshop.rs kupac je isključivo fizička osoba.

4. Zaštita privatnosti
Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici sunshop.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
Sun Shop za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

Upoznajte se i sa uslovima POVRATADOSTAVOM i načinima PLAĆANJA e-shopa sunshop.rs.