SKY FACTORY DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD 

Branka Bajića 9E/42, 21000 Novi Sad.

Online prodaje registrovane na adresama:

Sun Shop optika, Kneza Mihaila 54, 11000 Beograd.
Sun Shop (Ray-Ban Shop), Radnička 9, 11030 Beograd
.

Matični broj:  20322586

PIB: 105152636