U Internet prodavnici sunshop.rs je moguće kupiti proizvode predstavljene u Internet prodavnici sunshop.rs.
U Internet prodavnici  sunshop.rs mogu kupovati isključivo korisnici iz Republike Srbije.
Porudžbenica u Internet prodavnici je predana kada korisnik dobije automatsko elektronsko obaveštenje.

Elektronsko obaveštenje nije potvrda da je proizvod na zalihama i da je počela otprema proizvoda.
U slučaju da naručenog artikla nema na zalihama ili da porudžbenicu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obavešten putem elektronske pošte i telefonskim pozivom.

Sun Shop će potvrđene porudžbenice smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa članom 35 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. SunShop može porudžbenicu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice sunshop.rs ili utvrdi da su podaci na porudžbenici nepotpuni odnosno netačni. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima i da je posebno bio upozoren na opšte uslove. Ugovor o kupovini je sačuvan u Sky Factory  d.o.o., a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet prodavnici, putem e-maila istaknutog na internet prodavnici www.sunshop.rs
Za naručivanje robe, osobe moraju biti starije od 18 godina.

CENE

Sve cene su izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Pri kupovini važe cene istaknute u trenutku naručivanja.
Navedene cene važe samo za prodaju preko Internet prodavnice i ne moraju biti jednake cenama na prodajnim mestima Sky Factory doo u Republici Srbiji.